AAT Colours

Färger från Getty AAT (swedish)

Description

De översta nivåerna av färger hämtade från Getty AAT. [sv]

12.11.2019 10:40:49
Ongoing work
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/01cd8c3e-c524-46df-9ddb-5e7c4f4300d5
Download
Login/register to download the dataset content
Name
AAT Colours
English

Färger från Getty AAT
Swedish

Description
De översta nivåerna av färger hämtade från Getty AAT.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

French

German

Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish