Estenberg, Per (1772 - 1848) [sv]

Estenberg, Per (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:53
16/11/2019 08:00:42
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/02a92aff-9459-4caa-a750-1f4e2290f8a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Estenberg, Per
Swedish

First name
Per
Swedish

Last name
Estenberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
12.09.1772
-Place reference
--Place
Death
-Time
03.02.1848
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Målare- och bildhuggareakademien 1783.
FrKA 1790, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, 1791-1802 hos Louis Jean Desprez.

Verksamhet: Vice konduktör vid Överintendentsämbetet 1794, ordinarie 1795.
Konduktör vid slottsbyggnaden i Stockholm 1797.
Stadsbyggmästare i Stockholm 1798.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm.
Akvarellist.

Lärarverksamhet: Professors namn 1820.

Medlemskap: Agré FrKA 1795, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verk ett urval:
Som biträde till Desprez tillfälliga och bestående dekorationsarbeten, t ex på Drottningholms slott.
Deltog i utarbetandet av planerna för nyordnande av Kungliga slottets omgivningar.
Byggnader för privatpersoner i och utom Stockholm.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Swedish

Primus
1134

-Id
1134
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076204

-Id
011034076204
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish