Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69) BM-UM028769 (1967) [sv]

Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Ytplockning, boplats 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby, Lunden
Fastighet: Åby Säteri 2:1
Fornlämning: 69
Diarienummer, Bohusläns museum: 728/67 [sv]
Dataset owner
Last changed
15/11/2017 22:31:41
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/0753485b-3a56-4fb3-a539-d4a5f8264b83 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69)
Swedish

Identity
BM-UM028769
Investigation type
Swedish

Description
Ytplockning, boplats 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby, Lunden
Fastighet: Åby Säteri 2:1
Fornlämning: 69
Diarienummer, Bohusläns museum: 728/67
Swedish

Timespan
1967 - 1967

-Earliest time
1967
-Latest time
1967
Place
Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden

-Place (text)
Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden
Swedish
-Place
-Place
Geodata
6488600, 1244150, - SWEREF99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6488600
-Longitude (Easting)
1244150
Max. elevation
40
Cases
Entity with id e728a3bb-2209-4b8c-94c7-307b7f045ce2 is missing Bohusläns museum (Museum, Arkeologisk uppdragsverksamhet) [sv] 728/67

-Registration number
728/67
Dating/monument type
Boplats
Entity with id 21cbabd7-ed7a-4e7e-9aee-de69cac4b15a is missing

-Specification
Boplats
Swedish

Note
Fyndplatsbeskrivn+brev i BM´s arkiv
Swedish
No hits.