Roland, Anders (1879 - 1926) [sv]

Roland, Anders (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:54
22/02/2020 07:51:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/07a43520-7cd5-42ca-a269-701e99d8d9e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Roland, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Roland
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
07/02/1879
Death
-Time
17/11/1926
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1900.
KTH 1901-1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1905-1908, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm 1910-1926.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1910, intendent i Överintendentsämbetet 1917 och i Byggnadsstyrelsen 1918-1926.Resor: Holland, Belgien, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike.

Medlemskap: STF från 1901-1924, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1913-1914.

Egna skrifter: Byggnads- och kulturhistoriska uppsatser i flera tidskrifter, bl a Äldre taktegel, 1912.
Formtegel från Ystads kloster, Historisk tidskrift för Skåneland II.
Stenhuggarteknik i äldre kyrkor, Byggnadsvärlden 1922.
Värnanäs och Trollebo, 1923.
Schloss Hallwil, Bd V der Baubestand im Bilde, tillsammans med professor N Lithberg, 1924.

Verk ett urval:
Lappland, Åtskilje kapell, Stensele sn 1925–1928.
Västergötland, Slädene kyrka 1924.
Lappland, Umnäs kyrka, Stensele sn 1925.
Restaurering av kyrkor, bl a Rättvik, Rackeby, Resteröd, Göteved, Mästerby, Fole, Gärdslösa samt Västerplana.
Restaurering Schloss Hallwil i Schweiz.
Restaurering av herrgårdar, bl a Trollebo och Värnanäs i Småland.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 598. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1413. Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1926 sid 144. Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1926 sid 283. Ritningar och handlingar finns på Riksantikvarieämbetet.
Swedish

Primus
451

-Id
451
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077192
-Id
011034077192
-System
DigitaltMuseum