Hedin, Ludvig (1826 - 1917) [sv]

Hedin, Ludvig (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:48
09/11/2019 09:10:18
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/0c4803f8-8056-4372-b6e3-8a80e4743c0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hedin, Ludvig
Swedish

First name
Ludvig
Swedish

Last name
Hedin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
15.05.1826
-Place reference
--Place
Death
-Time
18.02.1917
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: FrKA 1842-1849, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Murargesäll 1845.

Verksamhet: Konduktör i Fångvårdsstyrelsen 1849-1851.
Konduktör i Överintendentsämbetet 1849-1893, 2:e arkitekt 1864-1893.
Arkitekt i drätselkommissionen i Stockholm 1855.
Stadsarkitekt i Stockholm 1863-1898.

Andra uppdrag: Värderingsman hos Stockholm stads brandförsvarskontor 1856-1893.

Medlemskap: En av stiftarna till SBF, Stockholms Byggnadsförening, hedersledamot 1879.
KK, Konstnärsklubben.
Hedersledamot i MurmÄ, Murmästarämbetet.

Verk ett urval:
Småland, Hallaryds kyrka, 1862–1863.
Småland, Forsheda kyrka, 1866.
Västergötland, Larvs kyrka, 1863–1865.
Ångermanland, Multrå kyrka, 1867. Äldre delar.
Västerbotten, Norrbotten, Pajala kyrka, 1868-1871.
Skåne, Södra Åby kyrka, 1869–1870.
Småland, Älmeboda kyrka, 1877.
Småland, Svarttorps kyrka, 1868–1870.
Skåne, Källna kyrka, 1871–1872.
Jämtland, Revsunds kyrka, 1872–1876.
Jämtland, Håsjö kyrka, 1875–1877. Brann ned 1901.
Skåne, Västra Hoby kyrka, 1885. Äldre torn.
Kyrka på Blidö 1855.
Om- och tillbyggnad av ca 100 kyrkor.
Cellfängelser på Långholmen, Stockholm 1849-1851.
Drottningg 70- G Brog 11, Stockholm 1860.
Hökens g 9, Stockholm 1858.
Länssparbanken, Drottningg 39 Stockholm 1872 (ombyggnad tillsammans med C N Söderberg).
Skola i Hudiksvall 1867.
Skola i Karlskoga 1859.
Skola i Eskilstuna 1883.
Fyr på Kanholmen 1868.
Uppmätning av Ornässtugan och Kungsladorna i Sala och Rankhyttan 1859.
St Eriks sjukhus, Flemingg 22-24, Stockholm, tillbyggnad.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 10.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 68.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1917, sid 41, Dödsruna av G Lindgren.
H8D 1901:547, 1906:534, 121911:526, 1917:366.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 107.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid 107.
Arkitekturmuseet, årsbok 1984.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Swedish

Primus
725

-Id
725
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076445

-Id
011034076445
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish