Edström, Mats (1883 - 1968) [sv]

Edström, Mats (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
16/11/2019 07:21:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/0d623d47-9386-4ea9-8491-8aed0e97724c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Edström, Mats
Swedish

First name
Mats
Swedish

Last name
Edström
Swedish

Birth
-Time
19.11.1883
-Place reference
--Place
Death
30.09.1968

-Time
30.09.1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: CTL 1898-1906, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA till 1912, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Ritare hos arkitekterna Yngve Rasmussen, Göteborg 1906-1908, hos Sigge Cronstedt, Stockholm 1910 och hos Arvid Bjerke, Göteborg 1910-1911.
Egen arkitektverksamhet 1911 i Göteborg.
Anställd vid stadsingenjörskontoret Göteborg 1912.
Andre stadsarkitekt i Göteborg från 1913.

Andra uppdrag: Delegerad i stadsfullmäktiges i Göteborg beredning för ärende angående åtgärder för underlättande av byggnadsverksamheten inom staden.Resor: Tyskland, Österrike, Norge och Danmark.

Medlemskap: STF 1920-1921, Svenska Teknologföreningen.
Tekniska samfundet i Göteborg, sekreterare i avdelningen för husbyggnadskonst 1916-1917 och vice ordförande 1918.

Egna skrifter: Barup, Kerstin och Edström, Mats: Skärva. Iscensättningen av ett lantställe. Stockholm 1990.

Swedish

Reference
www.barup-edstrom.se
CV på www.bv.lth.se/kontakt
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Sveriges Arkitekters årsbok.
Arkitektur 1991:2, artikel av Olof Hultin.
Arkitektur 2006:3, artikel av Kerstin Barup.
Swedish

Primus
1397

-Id
1397
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076092

-Id
011034076092
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish