Österman, Carl (1859 - 1938) [sv]

Österman, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:01
16/11/2019 08:18:04
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/0eaf013c-93cb-451e-91aa-bf453104ec84 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Österman, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Österman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11.01.1859 Gryt

-Time
11.01.1859
-Place reference
Gryt
--Place (text)
Gryt
Swedish
Death
16.12.1938

-Time
16.12.1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TS 1875, Tekniska skolan i Stockholm.
Konstakademien i Wien 1883-1886.

Verksamhet: Anställd hos Carl Sandahl 1878-1883, en del av denna tid även hos Isæus, hos professor Hasenauer i Wien 1883-1886.
Egen verksamhet i Stockholm 1889.

Tävlingar: Guldmedalj Parissalongen för projekt till Operahus.Resor: Italien 1885.

Verk ett urval:
Mora-Vänerns järnvägsförvaltnings hus Kristinehamn 1895.
Skaraborgs läns ränteanstalt, Nya torget, Mariestad 1899.
Fahlbergska huset, Karlstad.
Kristinehamns sparbank, Kungsg 21 Kristinehamn, 1892-1893.
Byggnader i Stockholm: Skepparegatan 3 och 5, 1900; Linnég 79, 1897-1899; Storg 8, 1901-1902; Grev Magnig 6-Riddarg 41, 1891-1894; Skepparg 3-5, 1898-1900; Jungfrug 4, 1897; Nybrog 64-Östermalmsg 73, 1896-1898; Jungfrug 35, 1898-1902; Engelbrektsg 12, 1897-1899; Hälsingeg 5, 1898-1899; Döbelnsg 44-Odeng 41, 1899-1901; Markvardsg 4, 1899-1900; Tavastg 35, 1891-1892 och Kocksg 21, 1895-1898.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 185.
H8D 1919:253.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
622

-Id
622
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077646

-Id
011034077646
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish