Malm, Sören (1923 - ) [sv]

Malm, Sören (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:39
16/11/2019 07:28:04
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/10b12f8c-81b8-4d3c-83ee-093932120924 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malm, Sören
Swedish

First name
Sören
Swedish

Last name
Malm
Swedish

Birth
23.07.1923

-Time
23.07.1923
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: CTH 1951, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
KKH 1953-1956, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på Tengboms arkitektkontor 1950-1957.
Egen arkitektverksamhet och delägare i Carlstedt Arkitektkontor från 1958.

Lärarverksamhet: Föreläsningar och symposier både i Sverige och utomlands.

Tävlingar: Ett flertal priser i arkitekttävlingar om offentliga byggnader, kyrkor, sjukhus m m.
Lasarett i Lycksele, 1:a pris, 1952, tillsammans med Carl-Gustaf Carlstedt och Georg Weijmar.

Medlemskap: STF, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SBF, Stockholms Byggnadsförening.
SPA, Sveriges Praktiserande Arkitekter.

Egna skrifter: Arkitektur 1964:6 sid 136, Lasarett i Lycksele.
Ett flertal artiklar i fackpress.

Verk ett urval:
Carl-Gustaf Carlstedt arkitektkontor: Lasarett i Lycksele, 1957-1962.
Sjukhus, vårdcentraler, skolor, daghem, varuhus, butiker m m.

Swedish

Reference
Kortfattade uppgifter i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1409

-Id
1409
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076915

-Id
011034076915
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish