Fredriksson, Frans (1868 - 1931) [sv]

Fredriksson, Frans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/12bd552a-48d7-4db5-9e77-39ea40fd1fd9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fredriksson, Frans
Swedish

First name
Frans
Swedish

Last name
Fredriksson
Swedish

-Time
16.05.1868
Death
25.10.1931 Malmö (Stad) [sv]

-Time
25.10.1931
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TES 1885, Tekniska Elementarskolan, byggnadslinjen, i Malmö.
Arkitekt TH 1891, Technische Hochschule Charlottenburg i Berlin.
Akademie der Künste zu Berlin, abt für Mittelalt Baukunst 1893.

Verksamhet: Anställd hos J Smedberg i Malmö 1885-1887, vid Skånska Cementgjuteriet i Malmö 1887-1888.
Efter studietiden på olika arkitektkontor i Tyskland, bl a hos 18:e armékåren i Frankfurt am Main.
Egen verksamhet i Malmö 1903-1931.

Andra uppdrag: RVO, Riddare av Vasaorden.
HessPhO.

Verk ett urval:
Kyrka i Ludvigshafen.
Synagoga i Strassburg.
Kristuskyrkan i Mainz.
Stationer för Sydkraft i Lagan, Bassalt och Majenfors 1908.
Omkopplingsstationer i Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg och Halmstad.
Slakthus i Lund.
Ombyggnad av rådhuset i Lund.
Telestationer och frihamnsbyggnader i Malmö.
Ångkraftverk och ångcentral Malmö 1921-1924.
Byggnader i Malmö: Kv Jerusalem 1 och 2, Gamla staden 1908; Kv Squalperup 12, Gamla staden 1908, 1921 (telev); Kv Klas 7, Ö förstaden 1908; Kv Klas 8, Ö förstaden 1910; Kv Paula 8 och 9, Rörsjöstaden 1908; Kv Paula 12, Rörsjöstaden 1924; Kv Nötskrikan 4, S förstaden 1904; Kv Rapphönan 10, S förstaden 1905; Kv Almbacken 3, S förstaden 1905; Kv Spillkråkan 2, S förstaden 1905; Kv Rapphönan 11-13, S förstaden 1906; Kv Almbacken 4, S förstaden 1906; Kv Spillkråkan 3, S förstaden 1907; Kv Väbeln 1, Slottstaden 1911; Kv Reval 6, Slottstaden 1912; Kv Herigen 1, 1924, 2, 1926 samt 3 och 4, 1927 Slottstaden.
Byggnader i Lund: Kv Bytarebacken 1, 1906; Kv Gyllenkrok 15, 1906, 14 och 17, 1907 samt 13 och 16, 1908; Kv Södertull 3, 1909, samt 2 och 4, 1910; Kv Gyllenkrok 1 och 22, 1910; Kv Glädjen 6, 1910; Kv Södertull 5, 1913; Kv Repslagaren 19, 1926 och 17, 1927; Gernandtska 1 och 5, 1928, samt 4, 1929; Kv Bommen 7, 1929; Hospitalträdgården 8 och 9, 1930.

Swedish

Reference
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Stadsbyggnadskontoret, Malmö (utgivare): Rådmansvångens bebyggelse. Malmö, 1983.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Arbetet 1931-10-28 och 29 notiser och dödsrunor.
Lunds Dagblad 1931-10-26, 28 och 29, notiser och dödsrunor.
Sydkrafts ritningsarkiv.
Swedish

Primus
523

-Id
523
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076276

-Id
011034076276
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish