Falkman, Harald (1882 - ) [sv]

Falkman, Harald (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:58
16/11/2019 08:01:11
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/167611c8-2cb9-407e-87c7-fbc5faf8b0ec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falkman, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
Falkman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21.02.1882

-Time
21.02.1882
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Verk ett urval:
Kursgård Söderås, 1910-talet.
Erik Dahlbergstrappan i Göteborg.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 686.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1415.
Swedish

Primus
416

-Id
416
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076222

-Id
011034076222
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish