Krantz, Birgit (1930 - 1998) [sv]

Krantz, Birgit (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:00:01
09/11/2019 09:13:42
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/19276189-9496-47d0-a7f3-2c1f709cf9dd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Krantz, Birgit
Swedish

First name
Birgit
Swedish

Last name
Krantz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
28.07.1930
-Place reference
--Place
Death
-Time
08.01.1998
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: CTH 1956, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i Göteborg 1955-1961, på SIB, Statens institut för byggnadsforskning, i Stockholm 1962-1968 och i Gävle 1976-1978, på A4 arkitektkontor i Stockholm 1968-1972.
Forskare vid avdelningen för byggnadsfunktionslära på KTH 1972-1976, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: Dekanus sektionen för arkitektur, Lund 1979-1982.

Lärarverksamhet: Professor vid institutionen för byggnadsfunktionslära, arkitektursektionen, tekniska fakulteten, Lunds universitet 1978-1995.

Tävlingar: Ny parlamentsbyggnad Dar es Salaam, Tanzania, obelönat.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Arkitektförbundet, ordförande 1975.
Nordiska föreningen för arkitekturforskning 1991-1995.
Föreningen för vänskap mellan Lund och staden León i Nicaragua.
IAPS, en internationell organisation för samarbete mellan forskare om sambandet mellan människan och den byggda miljön.

Egna skrifter: Medverkat i Large scale housing estates in north-west Europe, Delft 1999.
Fullskalelaboratorier i Holland och Schweiz, Lund 1984, tillsammans med Elisabeth Hornyanszky-Dalholm.
Boendepreferenser i Storstockholm, Stockholm 1973.
Studier i ett bostadsområde i Örebro, Stockholm 1964-1965.
Förnyelse genom nybyggnad i 85 svenska städer 1957-1966, Stockholm 1969.
Lägenheter och markutrymmen i Baronbackarna, Örebro, Stockholm 1968.
Arkitektur 1970:1 sid 2, Förnyelse genom nybyggnad; ibid 1971:10 sid 21, Brunnsviken - en förs(l)ummad möjlighet; ibid 1991:8 sid 32, Boendets marginaler.
Publikationer inom bostadsforskningsområdet.

Verk ett urval:
Eget fritidshus på Ramsö utanför Strömstad.

Swedish

Reference
Salander Mortensen, Jill (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1997. Stockholm, 1996. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar. Arbetet Nyheterna 1998-01-24 och 1998-01-25, nekrologer. Dagens Nyheter 1998-01-24, nekrolog. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1217

-Id
1217
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076678
-Id
011034076678
-System
DigitaltMuseum