Dahlberg, Erik (1909 - 1995) [sv]

Dahlberg, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
16/11/2019 07:20:18
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/199af518-a6ec-431d-8d5d-361b7b78ca62 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahlberg, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Dahlberg
Swedish

Birth
03.01.1909 Piteå (Stad) [sv]

-Time
03.01.1909
-Place reference
--Place
Swedish
-Time
16.09.1995
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1928-1932, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Hos Ivar Tengbom 1932.
Vid Sveriges Köpmansförbunds arkitektkontor 1933.
Egen verksamhet i Stockholm från 1933, tillsammans med Richard Gavel.
Chef för Byggtjänst 1934-1938.
Chef för Centrala sjukhusarkivet 1938-1942.
Chef för Byggstandardiseringen 1942-1944, tillsammans med Lennart Bergvall.
Chef för AB Bostadsforskning 1944-1972, tillsammans med Lennart Bergvall, vid AB Cementa 1972-1975.

Andra uppdrag: Medlem av Slöjdföreningens bostadsutredning, föregångare till Hemmens forskningsinstitut.
Medlem i avdelningsrådet för arkitektur vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Medlem av Byggforskningsinstitutets styrelse.
Sakkunnig vid tillsättning av flera professurer vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och LTH, Lunds Tekniska Högskola.Resor: Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, Italien och Schweiz 1932.

Medlemskap: STF från 1933, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.
Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris för teknisk utveckling, 1953.

Egna skrifter: Byggmästaren 1938:17 sid 175, Inventering av byggnadsmaterial; ibid 1939:7 sid 88, Forskningen inom husbyggnadsfacket (diskussionsinlägg); ibid 1941:21 sid 268, Bostadstävlingen. Hushållstypen och bostadsytan; ibid 1943:9 sid 121, Byggstandardiseringens förslag till standard för dörrsnickerier; ibid 1944:10 sid 166, Ljudgenomgång genom fönsterspringor; ibid 1944:15 sid 272, Värmeisolering och lufttäthet hos fönster; ibid 1945:2 sid 25, Standard för fönstersnickerier (Byggstandardiseringens förslag); ibid 1946:26 sid 492, Ett amerikanskt experimenthus; ibid 1953-B:1 sid 5, Husproduktion enligt AB Bostadsforsknings system; ibid 1955-B:9 sid 196, Förtillverkade byggelement. Utdrag ur uttalande vid Nordisk Byggnadsdag VI; ibid 1957-B:5 sid 111, Analys av bränsleekonomin för ett normalt enfamiljshus i stockholmsklimat.

Verk ett urval:
Byggstandardiseringens modulutredning.
Elementhussystemet.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1295 och 1501.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Dagens Nyheter 1995-10-01, nekrolog av Lennart Bergvall.
Swedish

Primus
1371

-Id
1371
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076033

-Id
011034076033
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish