Terminologi for konservering [no]

Prosjektet Primus konserveringsmodul skal skape oversikt og forenkle arbeidet med konserveringsdokumentasjon. I KulturNav utvikles felles terminologi til bruk i modulen, også basert på Feltkatalogen.

Målet med modulen er:

  • System som samler konserveringsdokumentasjon for oversikt og tilgjengelighet
  • Forenklet deling av informasjon på tvers av museene
  • Tilpasset arbeidsprosessene på museene gjennom mobile løsninger
  • Støtte SPECTRUM-standarden

Prosjektet er finansiert av Kulturrådet og utvikles av KulturIT. Prosjektgruppen består av representanter fra Bergen bymuseum, Norsk Teknisk museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Folkemuseum og KulturIT.[no]