Föremålskatalogen [sv]

Föremålskatalogen (swedish)

Description

Katalogen skannades 2008 av Devo IT AB.

Den innehåller:
* 598441 filer
* 158,27 GB
* Filformat: JPEG

http://hosting.devo.se/catview_nm [sv]

04.12.2018 09:09:22
Beta
Status
DCAT-AP

URI
http://dev.kulturnav.org/235bec92-1835-46eb-ac2e-8b0fa83604ef
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Föremålskatalogen
Swedish

Description
Katalogen skannades 2008 av Devo IT AB.

Den innehåller:
* 598441 filer
* 158,27 GB
* Filformat: JPEG

http://hosting.devo.se/catview_nm
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish