Blom, Gustav Adolf (1790 - ) [sv]

Blom, Gustav Adolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:01
16/11/2019 07:54:42
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/236bd888-f6be-4a08-a20b-aeb040223ba5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blom, Gustav Adolf
Swedish

First name
Gustav Adolf
Swedish

Last name
Blom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1790

-Time
1790
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Byggnadsskolan vid FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tillhörde Mekaniska kåren.
Arkitekt vid Stockholms örlogsstation från 1853 (efterträdde arkitekt Fredrik Blom).

Verk ett urval:
Tillbyggnad av Tyghuset, Skeppsholmen, Stockholm, 1855-1858.

Swedish

Reference
Wollin, Nils G: Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria. Stockholm, 1971.
Kulturvärden nr 2, 2001. Utgiven av Statens fastighetsverk.
Swedish

Primus
1429

-Id
1429
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075873

-Id
011034075873
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish