Lehming, Lars Johan (1871 - 1940) [sv]

Lehming, Lars Johan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
09/11/2019 09:14:49
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/273e6173-bdc8-419f-977f-34d439fffd9a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lehming, Lars Johan
Swedish

First name
Lars Johan
Swedish

Last name
Lehming
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
22.01.1871 Lund

-Time
22.01.1871
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Death
-Time
22.11.1940
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1892-1896, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1896-1899, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid olika arkitektkontor, bl a hos Fredrik Lilljekvist, till 1903.
Verksam i Stockholm 1903-1940.
Chefsarkitekt vid Arméns kasernbyggnadsnämnd 1910-1914.
Offentlig sakkunnig att biträda försvarsberedningen vid behandling av kasernbyggnadsfrågor 1913-1914.

Medlemskap: STF från 1895, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Wirsbo bruksherrgård 1918 (med användning av äldre delar).
Lantbruksakademiens bostadshus på Experimentalfältet, Professorsvillorna 7 st, Stockholm 1906-1907 (varav 6 rivna).
Villor i Djursholm, Saltsjöbaden och Lidingö mm.
Affärs- och bostadshus i Stockholm och landsorten bl a bostadshus Kungsg 7, Nyköping 1908, Skjutsareg 17, Nyköping 1910.
Arbetarebostäder bl a vid Kohlsva järnverk, Ängelsberg 1916.
Corps de logis vid större lantegendomar och gods bl a Virsbo, Västmanland 1915, Toppeladugård, Skåne 1918.
Skolor, bl a läroverk i Strängnäs 1935.
Stadsplan för Skogslunds villasamhälle vid Surahammar.
Fredsmonumentet v svensk-norska gränsen 1914.
Möbler.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 392.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1392.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 99.
Borgström, Birger: Hus. 27 arkitekters val ur svensk byggnadskonst. Stockholm, 1965.
Olsson, J: Professorsvillorna på Experimentalfältet.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Axel-Nilsson, Christian och Walukiewicz, Ulla: Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Nyköping, 1979.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
508

-Id
508
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076755

-Id
011034076755
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish