Forsberg, Anders Gustaf (1844 - 1920) [sv]

Forsberg, Anders Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
16/11/2019 08:02:04
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/2ba8ca54-ce10-4fea-be72-017a8e16c59d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Forsberg, Anders Gustaf
Swedish

First name
Anders Gustaf
Swedish

Last name
Forsberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21.12.1844 Färnebo

-Time
21.12.1844
-Place reference
Färnebo
--Place (text)
Färnebo
Swedish
Death
04.09.1920

-Time
04.09.1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Verksamhet: Anställd hos Axel Fritiof Kumlien och Hjalmar Kumlien i Stockholm 1878-1880.
Egen verksamhet i Stockholm från 1880.

Verk ett urval:
Västerås stads sparbank, Stora Westmannia, Köpmang 2, Västerås 1886-1888.
Ebeneserkapellet, Brännkyrkag 31, Stockholm 1885.
Betsedakyrkan, Florakyrkan (Wallinska kyrkan), Florag 8, Stockholm 1884.
Katolsk-apostoliska kyrkan, Odeng 20, Stockholm 1889-1890.
Hyreshus Drottningg 68, Stockholm 1889-1891.
AB Stockholms arbetarhem, Jungfrug 41, Sibylleg 50, Stockholm 1896-1897.
Mariatorget 4-8, Stockholm 1895-1898.
Över 120 byggnader i Stockholm.

Swedish

Reference
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Söderlind, Renate: Stureparken och kringliggande bebyggelse. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, VT 1983.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
684

-Id
684
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076252

-Id
011034076252
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish