Billing, Emil (1851 - 1915) [sv]

Billing, Emil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
16/11/2019 07:54:13
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/2cc61f4a-c155-4ec4-b17b-1225d4ba46b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Billing, Emil
Swedish

First name
Emil
Swedish

Last name
Billing
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.03.1851
-Place reference
--Place
Swedish
Death
17.03.1915

-Time
17.03.1915
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TES 1869-1872, Tekniska Elementarskolan i Borås.
FrKA 1872-1874, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Elev till Helgo Zettervall 1877-1878.
Svenska statens teckningslärarekurs 1879.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm 1879-1881, i Jönköping 1881-1888, i Göteborg 1888-1898.
Byggnadskontrollant vid Sofiakyrkan i Jönköping 1885-1888 samt vid Oscar Fredrikskyrkan i Göteborg 1888-1893.
Tillförordnad stadsbyggmästare i Göteborg 1896-1898, ordinarie från 1898.

Lärarverksamhet: Underlärare vid Tekniska skolan i Stockholm 1879-1881.
Lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1893.

Verk ett urval:
Folkskola i Jönköping.
Läroverk i Varberg.
Varbergs sparbank, Torget - Bäckgatan 16, Varberg 1898.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 20.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
H8D 1911:462, 1915:413.
Swedish

Primus
667

-Id
667
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075853

-Id
011034075853
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish