Langendal, Adrian (1904 - 1970) [sv]

Langendal, Adrian (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:00
16/11/2019 08:10:29
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/2dac6e8a-7c92-4982-b4d8-ece850bdecd3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Langendal, Adrian
Swedish

First name
Adrian
Swedish

Last name
Langendal
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26.05.1904 Svedala (Stad) [sv]

-Time
26.05.1904
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
02.11.1970
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1930, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Byråarkitekt vid Stockholms stads stadsbyggnadskontor.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Redaktör för Blandaren 1928.

Medlemskap: STF 1931-1934, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1942:8, Kv Monumentet, Götgatan - Gotlandsgatan, Stockholm; ibid år 1944:7, Kv Stinsen 3, Stockholm; ibid år 1948:7 sid 119, Stadshus i Tranås.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Brunnsg 19 och 21 - Kungsg 22 och 24 - Regeringsg 73B, 75A och B samt 77 (med biograf Saga) tillsammans med H Högström 1936-1938; Skinnarviksringen 20-22 (se A Pettersson) 1936; Kyrksalar och bostäder för Södermalms fria församling, Götg 87, 89 - Gotlandsgatan 1939; Bostads- och församlingshus i Maria församling, St Paulsg 8, tillsammans med A v Schmalensee 1940; Kv Diariet 2, Riksby 1945; Hyreshus, Stora Mossens backe; Hyreshus, Bergslagsvägen 260; Hägerstensvägen 2-4, Nybohov 1947; Stockholms kexfabrik, Voltav 17, Bromma (senare Renault) 1947-1948; Radhusområde i Råcksta, Stockholm 1953; St Görans kyrka, nytt långhus 1956-1958.
Stadshus i Tranås 1952, tillsammans med Ivar Stål.
ABF-huset i Huddinge 1960.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1226, 1497 och 1521.
Svenska Teknologföreningen. Ledamöter 1958. Årgång 42.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Green, Monika: Ett radhusområde i Råcksta. Arkitekt Adrian Langendal. B-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, VT 1990.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1944:23 sid 423, Stadshus och stadshotell i Tranås (tillsammans med Ivar Stål).
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
954

-Id
954
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076721

-Id
011034076721
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish