Bruk och gruvor (Tekniska museet) [sv]

Bruk och gruvor (swedish)

Organization

Description

Bruk och gruvor utifrån Carl Sahlins bergshistoriska samling i Tekniska museets arkiv. [sv]

Dataset
Dataset owner
Tekniska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
10.08.2018 08:42:21
Beta
Status
Purpose

Syftet är att förenkla arbetet med digitalisering, sökbarhet och forskning. [sv]


URI
http://dev.kulturnav.org/2e66d252-a5f8-490b-aabd-12dcae202be2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Bruk och gruvor
Swedish

Description
Bruk och gruvor utifrån Carl Sahlins bergshistoriska samling i Tekniska museets arkiv.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Syftet är att förenkla arbetet med digitalisering, sökbarhet och forskning.
Swedish

Dataset owner
Contact information
samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Swedish