Magnusson-Grossman, Greta (1906 - ) [sv]

Magnusson-Grossman, Greta (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:49
09/11/2019 09:16:36
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/37539733-86b4-4878-9ddc-04576745f424 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Magnusson-Grossman, Greta
Swedish

First name
Greta
Swedish

Last name
Magnusson-Grossman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1906

-Time
1906
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen.
Snickarlärling vid Kärnans möbeltillverkningsfirma i Helsingborg.
HKS, Högre Konstindustriella Skolan vid Tekniska skolan i Stockholm (numera Konstfack).
Studier utomlands.

Verksamhet: Anställd hos Westerbergs på Kungsgatan i Stockholm en kortare period.
Öppnade inredningsfirman Studio på Sturegatan i Stockholm 1933-1939.
Öppnade inredningsfirma på Beverly Hills i Kaliforninen, USA 1939.

Tävlingar: Stockholms Hantverksförenings möbelpristävling 1933, 2:a pris.

Medlemskap: SIMS 1933, Sveriges inrednings- och möbelarkitekters sammanslutning, sedermera SIR, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992.
Nyström, Sigrid: Möbelarkitekt på 1930-talet. Om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig, Stockholm 1992.
Swedish

Primus
1194

-Id
1194
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076911

-Id
011034076911
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish