Europeana Fashion Thesaurus (External data)

Europeana fashion tesaurus (swedish)

Description

Dataset med termer hämtade från projektet Europeana Fashion tesaurus (http://www.europeanafashion.eu/).

Status: Datsetet uppdaterades vid en omläsning från källan 2016-03-19. [sv]

01.08.2018 08:41:57
Inactive
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/376fa5f9-593f-42c3-b75e-a242ca3ec3bb
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Europeana Fashion Thesaurus
English

Europeana fashion tesaurus
Swedish

Description
Dataset med termer hämtade från projektet Europeana Fashion tesaurus (http://www.europeanafashion.eu/).

Status: Datsetet uppdaterades vid en omläsning från källan 2016-03-19.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Source
-Text
Europeana Fashion
Swedish
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Source type
Norwegian bokmål


URL
http://thesaurus.europeanafashion.eu/thesaurus/
Editorial note
2014-12-04. Datasetet omläst från källan.
Swedish