Oppman, Birger (1818 - 1876) [sv]

Oppman, Birger (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
16/11/2019 08:17:52
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/3917333b-221b-45ea-8f3e-91b13dd6a208 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Oppman, Birger
Swedish

First name
Birger
Swedish

Last name
Oppman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
1818
-Place reference
--Place
Death
1876

-Time
1876
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Byggnadsutbildning i Norrköping, burskap där såsom byggmästare 1851.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Skriven i Stockholm 1849-1866, i Västra Stenby, Östergötland, 1866-1874, i Motala 1874-1876.
Ledde restaurering av Mariestads kyrka 1854.
Stadsarkitekt i Sundsvall.

Verk ett urval:
Ombyggnad av Lidköpings kyrka 1850-1853, (efter ritningar av Hj Wijnblad).
Stadshus (numera stadshotell) i Västervik 1842-1845.
Pauliska huset, Jönköping 1857.
Stora hotellet, Ö Storgatan 1, Jönköping, 1859 (numera Smålands enskilda bank).
Stadshuset, Stora torget, Sundsvall 1865-1867.
Tullpackhuset, Sundsvall 1863 (rivet).

Swedish

Reference
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. Ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Hofrén, Manne: Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning å Kalmar läns herrgårdar 1650 - 1850. Stockholm, 1937.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Alfabetiskt register över kvarteren i stenstaden i Sundsvall, upprättat av Helge Höglund 1968 (tillhör stenstadsinventeringen).
Swedish

Primus
737

-Id
737
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077086

-Id
011034077086
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish