Hanson, Lisa (1945 - 2004) [sv]

Hanson, Lisa (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
16/11/2019 07:23:49
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/3b55d76d-0242-42e5-b557-23128f9ed462 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hanson, Lisa
Swedish

First name
Lisa
Swedish

Last name
Hanson
Swedish

Birth
14.04.1945

-Time
14.04.1945
Death
2004

-Time
2004
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: Arkitektexamen vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1974.

Verksamhet: Anställd hos CentralKonsult.
Anställd hos White arkitekter i Stockholm.
Anställd hos White arkitekter i Göteborg.

Andra uppdrag: White arkitekters utlandsambassadör.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Projekt i Kenya, Tanzania, Malawi och Sao Tomé på uppdrag av SIDA, Världsbanken och FN-organet ICRAF.

Swedish

Reference
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Swedish

Primus
1584

-Id
1584
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076421

-Id
011034076421
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish