Norberg, Karl (1884 - 1969) [sv]

Norberg, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:57
16/11/2019 07:28:45
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/44b85026-bdef-4ae5-8e47-ea4a7cc241de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norberg, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Norberg
Swedish

-Time
25.05.1884
Death
-Time
16.06.1969
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Enskilda studier.
Praktik hos Erik Hahr i Västerås.
KTH 1912-1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Gunnar Asplund 1916-1917, vid NK:s, Nordiska Kompaniets, inredningsavdelning 1917-1921, chefsarkitekt där 1921-1927.
Egen verksamhet i Stockholm 1927-1932, i Visby 1932-1937.
Stadsarkitekt i Karlskoga 1937-1949, kvarstående i tjänst efter pensionsåldern 1949-1951.

Tävlingar: Svenska Slöjdföreningens Möbeltävling 1916, 2:a pris.Resor: England, Frankrike och Tyskland.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Inredning: Scandia-teatern, Malmö 1925; Smålands Enskilda bank, Malmö 1925; Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek och klubblokaler, Karlskrona 1929; Svenska Lloyds MS Suezia 1929 och Bokhallen på Stockholmsutställningen 1930.
Silverpjäser för C G Hallbergs Guldsmeds AB (inköp av Nationalmuseum).
Utställningar i Göteborg 1923, i Helsingfors 1924 och i Chicago 1926.
Byggnader: Ny-, om- och tillbyggnader av villor, bostads- och affärshus mm i Visby, Klintehamn m fl orter på Gotland 1932-1937 bl a: Vårdklockan, affärs-, biograf- och bostadshus, Visby 1934; Lokaler för domsaga, kontor, bostäder i kv Residenset, Visby 1934; Trädgårdsanläggning och serveringspaviljong, Burmeisterska trädgården, Visby 1937; Kommunalhus i Hemse 1938.
Ny-, om- och tillbyggnader av villor, bostads- och affärshus mm i Karlskoga 1937-1959 bl a Brandstation 1941, tillbyggd 1956; Ombyggnad av arrestlokal till konsthall 1946; Centralstation och ställverk.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1445.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Uppgifter från sonen arkitekt Kjell Norberg 1989-01-08.
Swedish

Primus
391

-Id
391
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077020

-Id
011034077020
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish