Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239) LM-AKP (1986) [sv]

Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Alingsås
Fastighet: Druvan 1:1 Christine kyrkopark
Fornlämning: 239
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3083
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1271-84 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/11/2017 13:32:16
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/469d46fc-8966-4a74-b6de-5984c8d274bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239)
Swedish

Identity
LM-AKP
Investigation type
Description
Arkeologisk provgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Alingsås
Fastighet: Druvan 1:1 Christine kyrkopark
Fornlämning: 239
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3083
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1271-84
Swedish

Timespan
20/08/1986 - 20/08/1986

-Earliest time
20/08/1986
-Latest time
20/08/1986
Place
Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås

-Place (text)
Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås
Swedish
-Place
-Place
Persons
Entity with id 520c7298-d328-4d41-823c-2c2d5bd29e84 is missing Entity with id 1ed77731-897c-41c4-99f8-0a3f1f4b707a is missing

Cases
Entity with id e728a3bb-2209-4b8c-94c7-307b7f045ce2 is missing Lödöse museum (Museum) [sv] 473/3083

-Organization
-Registration number
473/3083
Entity with id e96d951d-5c4f-4e34-973f-00c3d04e4fdd is missing Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen (Etat) [sv] 11.391-1271-84

-Registration number
11.391-1271-84
Result

Anledning:
Nyanläggning av ytjordsvärme inom östra delen av kyrkoparken

Beskrivning/sammanfattning:
Spår av äldre stadsbebyggelse kunde förväntas inom den södra halvan, som först på 1790-talet överlåtits till kyrkan. Undersökningen begränsades alltså till denna sydöstra del där provundersökningsområdet i sin helhet upptog en yta om 38 x 16 m. Enligt uppgift har en del begravningar förekommit inom detta område, men inga spår därav framkom vid undersökningen. Däremot konstaterades husgrunder på några ställen och i den sydligaset delen mot Kungsgatan framgrävdes partiellt en gårdsplan med en djup stensatt brunn, genom myntfynd daterbar till slutet av 1600-talet. Husgrunder längre norrut i undersökningsområdet kunde genom myntfynd dateras till senast början av 1700-talet.

Fynd:
Övervägande hushållsbetonat, rikligt med 1700-talskeramik men även äldre, inslag av graverat glas (sannolikt från närliggande glashantverk, 1700-tal).

Datering:
1600 - 1700-tal

Swedish

Dating/monument type
Entity with id ed88c6a0-b805-4a43-aef6-ead2546d8477 is missing Kulturlager stad

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
AKP
-Id
AKP
-System
Lödöse museum
No hits.