Gävle-Dala järnväg/ar (Trafiklinje) [sv]

Gävle-Dala järnväg/ar (swedish)

Järnvägsmuseet - "järnvägsbanor" [sv]

Description
Gävle - Dala Järnväg (GDJ), sträckan Gävle - Falun, öppnades för allmän trafik 1859. [sv]
Last changed
25/03/2018 14:08:38
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/486309c1-a0f0-4b64-b84a-b579e8911c69 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gävle-Dala järnväg/ar
Swedish

Description
Gävle - Dala Järnväg (GDJ), sträckan Gävle - Falun, öppnades för allmän trafik 1859.
Swedish

Technical description
Länggd: Gävle N–Falun 94 km
Längd: Totalt efter fusioner 308 km
Spårvidd: 1435
Nollpunkt: Gävle N
Swedish

Code
GDJ
History

Förhistoria

Falun–Rättvik–Mora järnväg och Falun–Västerdalarnes järnväg övertogs 1920-01-01

I det inre av Gästrikland fanns flera järnbruk som hade otillfredsställande transportförhållanden, och ansträngningarna att få en järnväg till stånd stegrades när det började planeras en bana norrut från Västerås, vilken allvarligt skulle inkräkta på Gävles handelsområde i Dalarna. Grosshandlare Murén blev centralfigur i det järnvägsbolag som bildades, och som trots begränsat stöd från staten och nästan inget stöd alls från ändpunkten Falun lyckades samla en grundpenning för anläggningen.

Arbetschefen Claes Adelsköld fick här sitt genombrott som järnvägsbyggare.

Efter ett antal besvärliga år ökade GDJ:s intäkter, och trots att aktieutdelningarna stegrades ända till 27 procent fick man råd att på allehanda sätt bygga ut och förstärka den ekonomiskt anlagda banan.

Sågat virke var till en början det förhärskande godsslaget men järnhanteringen, som kunde centraliseras med GDJ:s hjälp, alstrade för sin del frakter av träkol, malm och produkter.

Som i fallet med andra tidiga och framgångsrika privata järnvägar växte GDJ inåt sitt omland med linjer som övertogs eller byggdes i egen regi, och inte var så ekonomiskt framgångsrika som moderbanan.

Samband

a) GDJ ombesörjde i arrende trafiken på Falun–Rättvik–Mora järnväg och Falun–Västerdalarnes järnväg från deras tillkomst. GDJ hade från början aktiemajoritet i FVJ och så småningom även i FRMJ (från1903 samtliga aktier i båda bolagen). 1909-05-01 övertog FRMJ Mora–Älvdalens järnväg vilket utsträckte GDJ-trafiken till Älvdalen. FRMJ/MEJ och FVJ uppgick 1920-01-01 helt i GDJ (som då antog pluralformen Gävle–Dala järnvägar) och redovisas därefter här.
b) GDJ ingick i trafikförvaltningarna Göteborg–Stockholm–Gävle och Göteborg–Dalarne–Gävle (jfr dessa för detaljer). Bergslagernas järnvägar var från 1908 majoritetsägare i GDJ.
c) GDJ ombesörjde från början trafiken på Gävle–Fredriksskans järnväg

Trafik

Persontrafiken Mora–Älvdalen var obetydlig från 1938. 1943–1947 utökades den på grund av försörjningsproblem för busstrafiken, varefter man övergick till ett dagligt tågpar fram till nedläggningen.

Trafikförändringar

1856-11 * Gävle–Bäck, 11 km, provisorisk trafik.
1857-08-10 * Gävle–Kungsgården, 32 km, allmän trafik.
1858-06-07 * Kungsgården–Storvik, 7 km, allmän trafik.
1858-08-13 * Storvik–Robertsholm, 16 km, allmän trafik.
1859-07-13 * Robertsholm–Falun, 37 km, allmän trafik.
1960-05-29 † Källviken–Kvarnsveden, 21 km, all trafik, Tisken–Källviken, 3 km, godstrafik (formellt) och Falun–Repbäcken, 28 km, persontrafik, den senare starkt uttunnad från 1958-02-01.
1961-09-01 † Mora–Älvdalen, 41 km, persontrafik.
1965-12-01 † Falun–Grycksbo, 14 km, persontrafik, och Grycksbo–Rättvik, 37 km, all trafik.
1967-05-28 † Storvik–Falun, 54 km, lokal persontrafik.
1968-05-12 † Gävle C–Storvik, 39 km, och Rättvik–Mora, 40 km, lokal persontrafik. Denna var successivt neddragen sedan 1963/1965.
1972 † Tisken–Källviken, resttrafik.
1974 † Kvarnsveden–Båtsta, 1 km, godstrafik.
1987-12-01 † Falun N–Grycksbo, 13 km, godstrafik de facto (formellt 1988-10-01).
1990-06-01 † Falun C–Falun N, 1 km, godstrafik de facto (formellt 1990-10-01).
2003-09-08 * Falun C–Grycksbo, 14 km, godstrafik.
2009-03-24 †samma sträcka, godstrafik de facto.

Omläggning

a) 1877-11-15 omlades persontrafiken till nuvarande Gävle C. Ett förbindelsespår till Uppsala–Gävle järnväg hade byggts gemensamt av de båda banorna och öppnats 1875-09-06. Gävle N behölls som godsstation
b) 1921-09-01 öppnades en ny sträckning vid Mora. Den bro som FRMJ 1896-09-21 öppnade över till Mora var en svängbar landsvägs- och järnvägsbro. SJ byggde en egen bro, och tillhörande kurva mot linjen till Orsa, sedan man förvärvat Mora–Vänerns järnväg. Kurvan från Mora Noret revs upp vid linjeomläggningen men lades åter ut 1965 för trafik i samband med vägbygge
c) 1942 omlades linjen 2,5 km österut från Sandviken.
d) 1943-10-01 linjerätningar Storvik–Ryggen i samband med elektrifieringen.
e) 1961-10-30 öppnades i Gävle en ny rangerbangård som anslöts via triangelspår.
f) På 1970-talet anslöts f.d. MEJ till f.d. MVJ vid Morastrand. Förut separata ingångsspår till Mora stn.

Förstatligad

1947-07-01 statligt bolag, del av GDG-förvaltningen, 1948-07-01 till SJ. Falu kommun blev ~1995 innehavare av spåret Falun C–Grycksbo, som återgick till BV ~2002.

Elektrifiering
1943-10-01 [Gävle]–Falun, 92 km.
1978-05-28 Rättvik–Mora, 40 km.

Dubbelspår

1991-06-10 Gävle C–Hagaström, 6 km. Ett andra spår stod klart 1900-04-20. Det äldre togs ur bruk och öppnades först 1905. De trafikerades som parallella enkelspår.

Lnjeblockering automatisk.

1963 Gävle–Hagaström.
1967 Hagaström–Sandviken

Fjärrblockering

1962-09-06 Mora Noret stn; Mora, lokal fjärrstyrning.
1968-02-01 (Gävle)–(Storvik); Gävle.
1975-06-26 (Storvik)–(Korsnäs); Gävle.
1975-11-13 Korsnäs–(Falun); Gävle.
1976-09-20 Falun stn; Gävle.

ATC

1983-05-30 (Gävle)–(Storvik).
1984-09-03 Falun stn.
1984-11-05 (Storvik)–[Falun].
1985-09-13 Rättvik–Mora.
1987-12-07 Storvik stn.

Upprivning

Källviken–Kvarnsveden 1960, Grycksbo–Rättvik 1966–67, Kvarnsveden–Båtsta ~1975, Tisken–Källviken 1979.

Litteratur

Historik öfver Gefle–Dala jernvägs anläggning och dess trafikering under 25 år, 1885 B. Hagberg, Gävle–Dala Järnvägar 1855–1908, 1908.
Olof Jonasson, GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv, 1949.
Sven Gerndt, GDJ – Sveriges första avslutade järnväg, 1959.
Bo-Erik Lööf, ”Storvik – knutpunkt i förvandling”, Tåg 9/1995.
Inger Söderlund, ”Grycksbobanan öppnad igen”, Tåg 9/2003.
Erik Sundström, ”Gävle–Dala järnvägar fyller 150 år”, Spår 2009.

Swedish

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Located at
-Place
Swedish
Note
Från 1990 ingår sträckan Gävle–Falun i Bergslagsbanan, sträckan Rättvik–Mora i Dalabanan och sträckan Repbäcken–Björbo i Västerdalsbanan – se dessa, även för trafikplatser. För Mora–Älvdalens järnväg redovisas trafikplatserna där
Swedish

Reference
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm. Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920. Statens Järnvägar 1856-1906, 1906.
Swedish

Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009.. Grafisk tidtabell nr 155, 1995.
Swedish