Segerstedt, Viktor (1878 - 1963) [sv]

Segerstedt, Viktor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/01/2015 16:36:08
09/11/2019 09:30:23
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/51bc563d-3d73-4e1a-8abf-c2955b938d07 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Segerstedt, Viktor
Swedish

First name
Viktor
Swedish

Last name
Segerstedt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
17.01.1878
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Folkhögskola och lantmannaskola.
CTL 1906, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1907, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid byggnadskontoret i Boden under tio år.
Egen verksamhet i Västerås 1911-1945.

Lärarverksamhet: Lärare vid folkhögskolor, rektor vid Sunnerdahlska hemskolan.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Artiklar industritidningen Norden, 1936:17.
Illustrerad Tidskrift, 1914:17, 18.
Byggnadsvärlden, 1926: 3, 36, 37.
Vestmanlands läns tidning, bl a 1925 en serie Hem och härd, och 1930 Stockholmsutställningen. Ros och ris.
Flera artiklar i annan dagspress.

Verk ett urval:
Byggnader i Västerås: Betonghuset, Biskopsg 7, 1913; Byggnad för Lantmännens Tryckeriförening och Västmanlands nyheter vid Skomakarg; Ombyggnad av Stora gatan 48, 1915; Riddargården, Blåsbog 3 (fd Folkets hus) 1921, ombyggnad; Affärs- och bostadshus, Smedjeg 8, 1937, Vasag 24, 1947 m fl; Bostadshus, Hållg 1939; Funkisvilla på Blåsbo 1936 m fl; Västmanlands Allehanda, Kopparbergsv 1938; Rocklunda gård 1943; Rönnby gård 1939-1945, ombyggnad; Restaurering av Soldathemmet (Soldatkyrkan) 1941.
Salaposten , Sala 1938, om- och tillbyggnad.
Stadshotellet, Sala 1945, tillbyggnad.
Arboga prostgård 1938, ombyggnad.
Byggnader i Kolbäck: Prästgård och Skola samt Godsägare Erikssons herrgård.
Hammarbyskolan, Västerås 1916.
Fellingsbro folkhögskola 1915.
Lundby skola 1915.
Kolonihem: Lindesberg (vid sjön Usken), västmanland 1941; Mårdshyttan, Västmanland samt Hagbyn, Karbenning, Västmanland 1948, ombyggnad.
Provinsialläkarbostad 1927 och restaurering av prästgård 1930 i Ramnäs, Västmanland samt ombyggnad 1948.
Restaureringar av ett flertal kyrkor bl a Simtuna kyrka, Västmanland 1954 och Kärrbo kyrka, Västmanland 1956.
Villa Vretgärden, kvarteret Bengt 7, Blåsbo, 1915 i Västerås.
Mälarborg, kvarteret Karolina 1, Västermalm i Västerås.
Villa i kvarteret Olga 10, Stallhagen, 1935.

Swedish

Reference
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1909 sid 133.
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962.
Kilbro, Ann-Katrin och Pajes, K: Viktor Segerstedt - En Västeråsarkitekt. I Västmanlands läns museum, årsskrift 1982.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
452

-Id
452
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077266

-Id
011034077266
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish