Neumüller, Hans (1911 - 1954) [sv]

Neumüller, Hans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:31
16/11/2019 08:16:10
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/52cfd9a6-328b-4893-beb0-8dbfc93166f3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Neumüller, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Neumüller
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
25.12.1911
-Place reference
--Place
Death
-Time
06.03.1954
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik hos arkitekter inom och utom landet.
Egen verksamhet i Stockholm.
Tecknare.

Andra uppdrag: Redaktör för Blandaren, signatur Winkie, 1934 och 1935.Resor: Resestipendier KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, bl a för en längre tid på Svenska institutet i Rom.

Egna skrifter: Byggmästaren 1944:24 sid 439, Tävling om bostäder för pensionerade sjömilitärer.

Verk ett urval:
Bland arbeten tillsammans med Hans Brunnberg, enligt ritningsförteckning i Ariktekturmuseets arkiv: Telegrafstation i Krokek 1947; Ålderdomshem i Skultuna 1949; Bostadshus i kv Ejdern, Slite 1950-1952; Tillbyggnad av verkstad i Slite 1944, 1946; Laboratorium i Slite 1944-1945; Ungkarlshus i Slite 1944-1945; Kiosk i Slite 1946; Tennishall i Slite 1947 och Biograf i Slite 1943.
Bland egna arbeten, enligt ritningsförteckning i Arkitekturmuseets arkiv: Förslag och ritningar till villor och radhus, olika inredningar, öppna spisar, detaljer mm.

Swedish

Reference
Dödsruna av Helge Zimdal. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
992

-Id
992
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076996
-Id
011034076996
-System
DigitaltMuseum