Holmdahl, Gustav (1879 - 1958) [sv]

Holmdahl, Gustav (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:04
16/11/2019 08:07:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/5425314b-3485-4404-9916-d8257a5f4a07 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holmdahl, Gustav
Swedish

First name
Gustav
Swedish

Last name
Holmdahl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
14.10.1879
-Place reference
--Place
Death
30.08.1958

-Time
30.08.1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: CTL 1894-1899, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
TH 1899-1901, Technische Hochschule i Karlsruhe.
FrKA 1905-1908, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Ingenjör och ritare i USA 1902-1904.
Anställd vid arkitektkontor i Stockholm 1905-1908, 1909-1911.
Egen verksamhet i Stockholm från 1915.
Amanuens i Överintendentsämbetet 1910-1911, tjänstgörande arkitekt utom stat 1916-1917.

Andra uppdrag: Ledamot i Kyrkogårdsnämnden i Stockholm 1917-1920.

Lärarverksamhet: Assistent i elektroteknik vid Technische Hochschule i Karlsruhe 1901-1902.
Assistent vid KTH 1916-1917, lärare i arkitekturformlära 1915-1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Norra Afrika, Grekland och Ryssland 1908-1914.
USA 1922.

Medlemskap: STF från 1910, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1917-1920, ledamot av styrelsen för avd A 1915, 1920-1921, sekreterare 1916-1919.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1909, 1900-tals arkitektur i Västra Tyskland; ibid år 1910, Utställning av äldre kyrklig konst i Strängnäs; ibid år 1910, Industrimonumentet; ibid år 1910, Arkitektoniska förpliktelser vid Gustav Adolfs torg i Stockholm; ibid år 1911, New Yorks konstkommission; ibid år 1917, Arkitekternas budskap; ibid år 1918, Årstabron.
Byggmästaren, 1945, Lantbrukshögskolans laboratorier, Ultuna; ibid Försvarsväsendets kemiska anstalt; ibid år 1948, Ivar Tengbom 70 år; ibid år Kulturhistorisk beskrivning av bebyggelsen i Umeå centrala del, Umeå 1974.

Verk ett urval:
Halland, Stamnareds kyrka, 1922-1924. Återuppbyggnad.
Jämtland, Alsens kyrka, 1922–1924. Äldre murverk.
Halland, Rödö Kyrka.
Älvsbacka nya kyrka, Värmland.Inredning.
Restaurering av kyrkor, bl a Landa, Västergötlands och Dala-Järna, Dalarna.
Folkskoleseminarium, Umeå 1925.
Sinnesslöanstalt, Nyhem, Hälsingborg 1923.
Bloms hus, Frescati 1926-1927.
Lantbrukshögskola vid Ultuna 1935.
Fysikinstituitionen, Stockholms Universitet, 1936.
Kemiinstitutionen vid Lunds universitet.
Hyreshus Tavastg 17, Stockholm 1947.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 588.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 118.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 79.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1929 sid 670.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Bedoire, Fredric och Thullberg, Per: Stockholms universtitet 1878 - 1978. Stockholm, 1978.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
443

-Id
443
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076502

-Id
011034076502
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish