Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Hembygdsförbund och -föreningar (swedish)

Organization

Description

Datasetet innehåller en förteckning över hembygdsförbund och hembygdsföreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Dataunderlag är hämtat från Sveriges hembygdsförbund medlemsregister. [sv]

Dataset
Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
05.10.2015 08:27:31
Inactive
Status
Purpose

Datasetet ger auktoritetsposter för hembygdsförbundets organisationer i Sverige och kommer att användas i olika sammanhang, t ex insamlingsprojektet Mötesplatser. [sv]


URI
http://dev.kulturnav.org/544d4053-130e-4c7f-8ec5-250fdbbe8bbe
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Hembygdsförbund och -föreningar
Swedish

Description
Datasetet innehåller en förteckning över hembygdsförbund och hembygdsföreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Dataunderlag är hämtat från Sveriges hembygdsförbund medlemsregister.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Datasetet ger auktoritetsposter för hembygdsförbundets organisationer i Sverige och kommer att användas i olika sammanhang, t ex insamlingsprojektet Mötesplatser.
Swedish

Dataset owner