Holmgren, Victor (1882 - 1957) [sv]

Holmgren, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
16/11/2019 08:07:14
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/5505975b-aee0-4a9c-94e2-301dcf469784 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holmgren, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
Holmgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1882

-Time
1882
Death
1957

-Time
1957
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Verksamhet: Verksam i Uppsala.

Verk ett urval:
Bostadshus, Drottningg 14 - Nedre Slottsg, Uppsala 1913.
Magasin, kv Hjorten nr 10, St Olofsg 32 - Svartbäcksg 19, Uppsala 1916.
Bostads- och affärshus, kv Kransen nr 5, St Persg 7 - Svartbäcksg 5, Uppsala 1929-1930.
Kontorshus, kv Rådhuset nr 3, Gamla torget 1 - Ö Ågatan 23, ombyggnad och kontors- och tryckeribyggnad samma kvarter, nybyggnad, Uppsala 1927.
Bostads- och affärshus, kv Örtedalen nr 16, Skolgatan, Uppsala 1925-1926.
Fd fabriksbyggnad, kv Gunnar nr 11, Kungsängstorg 8, Uppsala 1914.
Ett flertal villor i Kåbo, Uppsala 1920-talet.
Musicum, Observatorieparken, Uppsala 1928.
Gillbergska barnhemmet, kv Tyr 5, Sysslomansgatan 37-39, Uppsala 1926.
Flera om- och tillbyggnader mm i Uppsala.
Köpmangatan 1B, Västerås, ombyggnad 1918.

Swedish

Reference
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
402

-Id
402
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076508

-Id
011034076508
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish