WGS84 (EPSG:4326) [sv]

WGS84 (swedish)

Spatial reference systems

Description
World Geodetic System 1984. WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/07/2019 13:17:06
12/01/2019 11:25:16
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/61ca9637-eff3-4810-90f0-3d1bf7e1cfc1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
WGS84
Swedish

Description
World Geodetic System 1984. WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Code
EPSG:4326