Type of vessel
Dataset owner
Contact information
Kontaktperson SMM: Malin Joakimson (malin.joakimson@maritima.se) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
27/07/2015 12:38:02
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/630cfacd-1691-4b66-8a12-9370b41b64b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
99
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål


History

Varv: Gotlands Kustartilleriförsvar, Fårösund ; Marinvarvet, Fårösund

Swedish

Launched
1985

-Time
1985
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish