Borg, Ebbe (1908 - 1987) [sv]

Borg, Ebbe (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/08/2015 11:34:27
09/11/2019 09:01:20
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/6c882cdc-c95a-4526-ad68-cf03bdb9a870 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borg, Ebbe
Swedish

First name
Ebbe
Swedish

Last name
Borg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
27.11.1908
-Place reference
--Place
Death
-Time
17.08.1987
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: CTI 1930, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.
KTH 1931, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd i Göteborg.
Biträdande länsarkitekt i Värmlands och Örebro län 1936-1939.
Länsarkitekt i Örebro län 1939-1949, i Malmöhus län 1950-1962.
Expropriationstekniker i Malmöhus län 1950-1968.
Egen verksamhet i Malmö 1962-1987.

Andra uppdrag: Expert i 1951 års byggnadsutredning, i 1954 års fastighetsbildningskommitté och i 1960 års naturvårdsutredning.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Ordförande i Mellansveriges arkitektförening 1945-1947, Länsarkitekternas förening 1949-1952 och 1956-1959, arkitektföreningen för Södra Sverige 1955-1956 och SAR 1957-1959.
Utbildningsrådet för arkitektur 1965-1969.
Ordförande i Skånsk byggtjänst AB 1957-1983.
Ordförande i Sydsvenska geografiska sällskapet 1977-1980.

Egna skrifter: Byggmästaren 1948:19, Stadsplaneväsendets organisation i stöpsleven; ibid år 1954-A:4, Landsbygdens skolor och samhällsplaneringen; ibid år 1958-A:4, Förenklad bostadslångivning; ibid år 1962-B:3, Planering av fritidsområden.

Verk ett urval:
Stadsplan, Marstrand.
Byggnadsplan, Askim, Göteborg.
Generalplan, Burlöv, Skåne.
Fabrik i Örebro.
Barnhem i Örebro, Karlskoga, Karlstad och i Kumla.
Skolor i Axbergshammar, i Hallsberg, i Örkelljunga.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1508.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Dagens Nyheter 1987-08-24, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
868

-Id
868
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075910

-Id
011034075910
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish