Holst, Anna (1923 - ) [sv]

Holst, Anna (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
16/11/2019 07:24:32
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/6e4173d4-897b-4434-9ce4-0f6d49ce20b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holst, Anna
Swedish

First name
Anna
Swedish

Last name
Holst
Swedish

Birth
-Time
17.07.1923
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: CTH 1949, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Teknologie doktor i lantmäteri vid KTH 1979, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam inom HAHAB Hans-Ancker Holst Arkitektkontor AB 1949-1984, delägare från 1957.
Egen verksamhet i firman AH-Data Arkitektkontor från 1984.

Medlemskap: SAR 1950, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Forskningsrapporter Byggforskningsrådet (tillsammans med Hans-Ancker Holst): Rapport 33:1971, Överytor i skolbyggnader; Rapport 20:1977, Årskostnader Kommunala byggnader; Rapport Projekt 77 02 70-6, Årskostnader Kommunala byggnader. Orsaker till variationerna genom redovisning planekonomi och byggnadsteknik.
Böcker: Rädda miljön, 1969 och Rädda naturen 1970, båda tillsammans med Hans-Ancker Holst; Låt stå! Om bevarande av stadsmiljön. 1972, tillsammans med Börje Blomé, Arthur Löwe, Bengt Åkerlund.
An Outline of a Neighbourhood Data Bank. Doktorsavhandling 1979.
Ett flertal debattinlägg inom områden sjukvård, boende, byggnadsvård, arkitekturhistoria.

Verk ett urval:
De flesta projekten i samarbete med arkitekt Hans-Ancker Holst.
Generalplan för tätorten Järna med omgivningar. 1952, en ny gjordes 1962.
Kv Sprängaren 1 och 2 samt kv Laddaren på Tellebyplatån, Järna. 1959-1963. 283 lägenheter.
Kv Aspen och kv Rönnen, Järna. 1953-1957. 189 lägenheter.
Norrtunaområdet, Järna. 1963. 362 lägenheter.
Samlingslokal, kontor, bostäder i kv Domherren, Järna. 1964.
4 småhus i kv Påfågeln, Järna. 1962.
Stadsplan i Starbäckenområdet, Järna, som medgav 155 småhustomter. 1962.
Tre flerbostadshus i kv Rosendal, Mölnbo. 1964. 66 lägenheter.
Kv Björken och kv Alen, Järna. 1965. 100 lägenheter.
Industrianläggningar för Marcus & Co, 1958, och Halmstads Järnvägs AB 1961.
Butiks-, lokal- och bostadshus vid Storgatan, kv Örnen, Järna. 1964.
Projekt som utmynnade i patent: Monteringsfärdiga spiraltrappor 1950.
Monteringsfärdiga balkonger med hängstag och och betongplatta med förspänd armering.
Snabbt uppförbart och nedmonterbart mindre hus. 1955.
Skivhus konstruktioner: 3-vånings bostadshus i Linköping. 1952.
9-vånings bostadshus i Malmö. 1958.
Den flexibla industribyggnaden - ny typ av konstruktion. 1958.
Monteringsfärdiga betongsystem för Marcus & Co i Järna. 1958.
Christenssons fabriker i Järfälla. 1961.
Makroplast i Söderköping. 1962.
Ramers i Örebro. 1960.
Värmlands Motor i Karlstad. 1960.
Lätta stålkonstruktioner: Skolcentrum i Norrtälje. 1968.
Skolcentrum i Gislaved. 1973.
Mittgårdshuset - ett monteringsfärdigt prototyphus avsett för förtätad villabebyggelse. 1966.

Swedish

Reference
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Hultqvist, Elsa: Kvinnliga arkitekter - presentation och jämförelse. 80-poängs uppsats vid Institutionen för konstvetenskap, Stockholms Universitet, höstterminen 1989.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Swedish

Primus
1117

-Id
1117
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076510

-Id
011034076510
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish