Karlgren, Erik Gillis (1889 - 1967) [sv]

Karlgren, Erik Gillis (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 10:48:16
16/11/2019 08:09:03
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/6f84c9f6-0a0a-4844-9fac-71aaaa3454b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Karlgren, Erik Gillis
Swedish

First name
Erik Gillis
Swedish

Last name
Karlgren
Swedish

Wikipedia

Birth
25.05.1889

-Time
25.05.1889
Death
25.05.1967

-Time
25.05.1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Borås Tekniska Skola.

Verksamhet: Anställning hos arkitekt Ernst Torulf i Göteborg 1910.
Anställning hos byggmästarna Forsgren och Ekström i Karlstad.
Egen verksamhet.
Arkitektverksamhet tillsammans med Arvid Ahnell.
Uppmätningstekniker och byggnadshistoriker vid Skara Domkyrkas restaurering.

Swedish

Reference
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
1591

-Id
1591
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076625

-Id
011034076625
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish