Melin, Carl (1877 - 1960) [sv]

Melin, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:37
16/11/2019 08:14:58
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/71b45117-39c9-47c4-8794-1db815225970 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Melin, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Melin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25.04.1877 Visby (Stad) [sv]

-Time
25.04.1877
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
28.08.1960
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1898-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1902-1905, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Delägare i arkitektfirman Ewe & Melin 1906-1923.
Chef för Malmö stads drätselkammares fastighetsförvaltning 1923-1929.
Chefsarkitekt hos Stockholms stads fastighetsnämnd 1929-1944.

Andra uppdrag: Ordförande i Arkitektföreningen för Södra Sverige 1923-1929, Södra Sveriges byggnadstekniska samfund 1925-1929, Svensk byggnadsdag 1929-1930.

Tävlingar: Folkskolebyggnad i Helsingborg, 3:e pris.
Möllevången i Malmö, 2:a pris.
Bostadshus i Hjorthagen i Stockholm.Resor: Ett tjugotal studieresor i Europa, bl a till Tyskland, Italien och Frankrike 1906-1907.

Medlemskap: STF från 1899, Svenska Teknologföreningen.
SAR från 1946, Svenska Arkitekters Riksförbund, verkställande sekreterare i SAR.
Stockholms stads tekniska tjänstemäns förening.

Egna skrifter: Ewe & Melin, Arkitekter i Malmö 1905-1922.
Teknisk tidskrift/A, 1909, Förslag till folkskolebyggnad i Helsingborg; ibid år 1913, Järnvägshamn i Malmö; ibid år 1915, Gustaf och Augusta Smiths ålderdomshem i Ystad; ibid år 1919, Möllevången; ibid år 1920, AB Gotlands bank i Visby.
Byggmästaren, 1938, Tävling om bostadshus i Hjorthagen; ibid år 1940, Taxering av nybyggnader.

Verk ett urval:
Byggnader i Malmö: Petrihus; Citypalatset vid Gustav Adolfs torg (rivet); Folkbadet; Kungsparkens restaurant 1920-1921 (ombyggnad); Oxie härads sparbank, Stortorget 11, 1916-1918; Affärshuset, Hamngatan; Handelsgymnasiet; Hantverksföreningen; Hedbergska stiftelsen; Svenska Sockerfabriks AB; Kv Östergård m fl.
Stadshotell i Nässjö.
Posthuset i Trelleborg.
Bank AB Södra Sverige i Visby 1907-1908, i Oskarshamn 1907-1909, i Karlskrona 1910.
Gotlands banks hus, Hemse 1912-1913.
Ett tiotal bankhus, flera ombyggnader av banker.
Gustaf och Augusta Smiths ålderdomshem i Ystad 1915.
Samskola i Nässjö.
Maria Magle 3, Lund 1908.
Byggnader i Stockholm: Polishuset, tillbyggnad åt Bergsgatan, 1938; Vidängen, Traneberg, bostadsområde (fastighetskontoret) 1938; Kv Bergsgruvan 43, 44 och 45, Maria Prästgårdsg 33-73, 1938-1939 (fastighetskontoret); M fl bostadshus med fastighetskontoret; Kvinnohemmet, Welanders väg 8-14; Drottninghuset vid Johannes kyrkogård, tillbyggnad 1951.
Follinbo sanatorium, Gotland 1910 (rivet).
Diverse anordningar vid Baltiska utställningen, Malmö 1914.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 530.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1405.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
100 blads svensk byggnadskonst, Malmö 1923; Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Swedish

Primus
471

-Id
471
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076942

-Id
011034076942
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish