Sörensen, Christian (1824 - 1887) [sv]

Sörensen, Christian (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:48
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/7a1b7702-dbd4-4a32-9ac7-ee4e1cb3bdb2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sörensen, Christian
Swedish

First name
Christian
Swedish

Last name
Sörensen
Swedish

Birth
17.08.1824 Middelfart

-Time
17.08.1824
-Place reference
Middelfart
--Place (text)
Middelfart
Swedish
Death
18.02.1887 Lund

-Time
18.02.1887
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Borgarskolan i Middelfart, Danmark.
Antagen som lärling hos murermester J C Michelsen 1840 (möjligen 1841).
Studier på Det Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn under vintermånaderna 1946-1948, troligen konstruktionsritning vid akademins förberedande arkitekturskola under samma tid.
Burskap som murmästare 1852.

Verksamhet: Byggmästare, murmästare, arkitekt.
Murersvend hos murermester J C Michelsen.
Anställd under byggsäsongen hos murerformand Poulsen i Köpenhamn 1846-1848.
Verksam i Skåne tillsammans med danske arkitekten Ferdinand Meldahl vid bygget av ny huvudbyggnad till Öja gård, Ystad, 1848-1849.
Gesäll hos den danske murarmästaren C T Lundgren i Lund vid ett bygge för Akademiska Föreningen 1849.
Ritare hos arkitekt Hans Jakob Strömberg och hos professor Carl Georg Brunius i Lund under flera vintrar.
Verksam några år från 1852 utanför Lund, bl a med Löderups kyrktorn (ritningar arkitekt Strömberg).
Därefter egen verksamhet i Lund.

Andra uppdrag: En av borgerskapet tolv äldste, Lund, 1857.
Stadsfullmäktig i Lund under 16 år från 1862.
Medlem i sundhetsnämnden 1863-1868 och i byggnadsnämnden 1879-1887.
Ägare från 1872 till Pålsjö tegelbruk i Lund.
Ordförande i nämnden för Olof Lundbergs fond för reseunderstöd åt hantverkare, 1886.
Medlem av skolrådet.
Medlem i styrelsen för Sparbanken i Lund.

Medlemskap: Fabriks- och Hantverksföreningen, dess ordförande 1884-1887.

Verk ett urval:
Kopphuset (epidemisjukhuset) i Lund.
Bostads- och kontorshus för vinhandlaren Carl Björk, Kyrkogatan 15, Lund, 1855 (numera kallat Skånehuset).
Bokförläggare Gleerups båda hus vid Södergatan, Lund.
Ljunggrenska och Nordenmanska husen vid Mårtenstorget, Lund.
Eget bostadshus vid Lilla Tomegatan, Lund, 1864.
Byggnad åt gasverket i Lund.
Tillbyggnad av Katedralskolan i Lund.
Huvudbyggnad (Agardhium) och orangeri med växthus för den flyttade Botaniska trädgården i Lund.
Nytt observatorium för universitetet i Lund, tillsammans med arkitekt Helgo Zettervall.
Skåne, Lilla Slågarps kyrka 1867–1868.
Skåne, Bosarps kyrka 1867–1878.
Skåne, Västra Strö kyrka 1870-tal. Bearbetad J E Söderlund.
Skåne, Häglinge kyrka 1877.
Skåne, Västerstads kyrka, 1877–1878. Bearbetad av J F Åbom.

Swedish

Reference
Uppgifter sammanställda av arkitekt Karl Sörensen.
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter. Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Swedish

Primus
1366

-Id
1366
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077394

-Id
011034077394
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish