Undersökningar (Sverige) [sv]

Undersökningar (Sverige) (swedish)

Description

Här samlas undersökningslistor - en lista per museum. Listorna förvaltas av respektive museum. [sv]

21.11.2017 12:32:15
Ongoing work
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/7ad80f72-04b0-4f18-a3ce-0518ae8ecef2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Status
Beta
Total number of records
1926
Content updated
11.10.2017 06:55:52
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
Name
Undersökningar (Sverige)
Swedish

Description
Här samlas undersökningslistor - en lista per museum. Listorna förvaltas av respektive museum.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish