Lilienberg, Albert (1879 - 1967) [sv]

Lilienberg, Albert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
16/11/2019 08:11:51
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/7b74cba0-f212-4fa4-b1e9-f6b0bc95b6c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lilienberg, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Lilienberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
15.10.1879

-Time
15.10.1879
Death
27.08.1967

-Time
27.08.1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Mogenhetsexamen 1898.
KTH 1903 (väg- och vattenbyggnadsingenjör), Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Per Olof Hallman 1903-1904.
Förste stadsingenjör i Göteborg 1907-1927.
Stadsbyggnadsdirektör i Stockholm 1927-1944.
Ledamot av 1916 års stadsplanekommission 1916, sakkunnig där 1929.
Ledamot av kommission angående ny byggnadsstadga 1928-1930, kommission angående utbildning i stadsplanekonst 1930-1933, statens kommission för byggnadsforskning 1942-1947.

Andra uppdrag: Ordförande i Tekniska skolan i Göteborg 1916-1917 och 1924-1925.
Ordförande vid internationella stadsbyggnadskongressen i New York 1925 och i London 1935.

Lärarverksamhet: Tillförordnad lektor vid Tekniska elementarskolan i Norrköping 1905.
Speciallärare i stadsanläggningslära vid Chalmers 1916-1927.Resor: Tyskland och USA 1905.

Egna skrifter: Se Svenskt biografiskt lexikon.

Verk ett urval:
Landala egnahems- och landshövdingehusområde, Göteborg.
Lorensbergs villastad, Göteborg.
Kungsladugårds egnahems- och landshövdingehusområden, Göteborg.
1923 års jubileumsutställning, Göteborg.
Bagaregården, Göteborg.
Örgryte villastad, Göteborg.
Verkade starkt för Sveavägens neddragning till Gustav Adolfs Torg i Stockholm.

Swedish

Reference
Bjur, Hans: Stadsplanering kring 1900 med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs verksamhet. Akademisk avhandling vid Avdelningen för arkitekturens teori och historia. Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 1984.
Svenskt biografiskt lexikon.
Swedish

Primus
930

-Id
930
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076771

-Id
011034076771
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish