Djurklou, Nils Gabriel (1829 - 1904) [sv]

Djurklou, Nils Gabriel (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
N G Djurklou var verksam inom svensk folkminnes- och fornminnesinsamling. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/03/2016 12:51:07
22/02/2020 08:00:00
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/81c451f7-a0a5-4a05-8494-e00aaefe44ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
Djurklou, Nils Gabriel
Swedish

First name
Nils Gabriel
Swedish

Last name
Djurklou
Swedish

Title
Friherre

-Title
Friherre
Swedish
Description
N G Djurklou var verksam inom svensk folkminnes- och fornminnesinsamling.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1829

-Time
1829
Death
1904

-Time
1904
Life role
-Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Djurklou, Nils Gabriel, 1829–1904, friherre, kulturhistoriker. Djurklou var mångsidigt verksam, bl.a. som tjänsteman vid Riksarkivet, kammarherre och jordbrukare på fädernegården Sörby i Närke. Under 1870- och 1880-talen var han en av ledarna för de stora sänkningarna av Hjälmaren och Kvismaren.

Mest känd har han blivit för sina pionjärinsatser inom svensk folkminnes- och fornminnesinsamling. Han stiftade 1856 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, en förebild för liknande sällskap på andra håll i landet. Bland Djurklous folklivsskildringar märks Ur Nerikes folkspråk och folklif (1860), Unnarsboarnes seder och lif (1874; flera senare upplagor) och Lifvet i Kinds härad i början av 17:e århundradet (1885). Störst spridning av hans skrifter fick Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål (1883), med illustrationer av Carl Larsson.
Nationalencyklopedin, Nils Gabriel Djurklou.
Författare: Mats Hellspong
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nils-gabriel-djurklou (hämtad 2015-11-09)

Swedish

DigitaltMuseum
021036011721
-Id
021036011721
-System
DigitaltMuseum