Jacobsson, Ernst (1839 - 1905) [sv]

Jacobsson, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
16/11/2019 08:08:03
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/84c09027-7f81-46c1-b63d-ca8c289fc249 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jacobsson, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Jacobsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
16.08.1839
-Place reference
--Place
Death
-Time
06.12.1905
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Uppsala 1860.
FrKA 1854-1864, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Konduktör vid läroverksbygget i Linköping 1861 och vid uppförandet av dövstumsinstitutet Manilla i Stockholm 1862.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1863, intendent 1894-1904.
Slottsintendent i Stockholm 1876, professor n. h. o. v. (namn, heder och värdighet) 1883.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Inspektör över teckningsundervisning i riket 1878-1889.
Ledamot i kommittén för omorganisation av den lägre tekniska undervisningen 1872.
Ledamot i kommittén för ordnande av teckningsundervisning vid läroverk och folkskolor 1877.
Ledamot i styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm 1879-1905.

Lärarverksamhet: Lärare i ornamentik vid FrKA 1868-1878, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Allmän byggnadslära och husbyggnadskonst TI 1872-1874, Tekniska Institutet.

Tävlingar: Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1871, 1:a pris.Resor: England, Skottland, Frankrike, Italien och Tyskland 1865-1866.

Medlemskap: Agré FrKA 1865, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1875.
SSF från 1872, Svenska Slöjdföreningen.
STF 1893-1905, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Artiklar i Svenska slöjdföreningens meddelanden.
Kulturhistoriska bilder från äldre tider och Om bollhusen i Stockholm samt teatrar och balettanordningar vid Svenska hofvet under 1600-talet.
Artiklar i Stadsfullmäktiges verk öfver Stockholm 1897, Det nya slottet, Statens byggnader i Stockholm och Stockholms kyrkor.

Verk ett urval:
Ordnade svensk avdelningen på världsutställningen i Paris 1867, i Köpenhamn 1872, i Wien 1873 och i Antwerpen 1885.
Villa Hasselbacken för konditor Wilhelm Davidson, Hazeliusbacken 18, Djurgården, Stockholm 1866.
Rådhus Karlstad 1869, Hudiksvall och Söderhamn 1879.
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm 1878.
Lasarett , Västerås 1881.
Lasarett i Falun.
Teatrar i Gävle 1870, Karlstad och Söderhamn 1878.
Sirishov, Djurgården, Stockholm 1873, ombyggnad för A O Wallenberg.
Kaserner Svea artilleriregemente, Valhallavägen 117, Stockholm 1873-1877, nu Militärhögskolan.
Kaserner Kungliga livregementets dragoner, Norra Djurgården, Stockholm 1879-1891, nu rivet utom Dragongården, Lidovägen 8.
Svea och Göta livgarde, Linnégatan 87-89, Stockholm 1885-1890 (nu statlig administration).
Nya (Svenska) teatern Stockholm 1875.
Centraltryckeriet, Vasagatan 14-18, Stockholm, 1873, rivet för Esselte-huset .
Inteckningsgaranti AB, Fredsgatan 2, Stockholm 1876, om- och tillbyggnad av Gustav Horns palats. 1982 inrett till Medelhavsmuseet.
Skandinavisk kredit AB, Storkyrkobrinken 7, Stockholm 1872-1876. Byggnadsminnesmärke.
Skånes enskilda bank, Bruksgatan 2 - Östergatan 39, Malmö 1876-1879, tillsammans med C A Kihlberg.
Helsinglands enskilda bank, Kyrkogatan 19, Söderhamn 1876-1877.
Helsinglands enskilda bank, Storgatan 32 - Kyrkogatan, Hudiksvall 1878-1879.
Kopparbergs enskilda bank, Åsgatan 24 - Stora torget, Falun 1880-1882.
Hovstallet, Riddargatan 22, Stockholm 1890-1895, tillsammans med F Eckert.
Restaurering tillsammans med H G Sandels av Stockholms slott 1894-.
Kyrkor: Harnäs, Röddinge och Ölmevalla.
Bohuslän, Näsinge kyrka, 1864.
Västergötland, Vinköls kyrka, 1872.
Jämtland, Näskotts kyrka, 1873–76.
Västergötland, Edhems kyrka, Edåsa sn, 1873.
Öland, Borgholms kyrka, 1872–79. Med skola.
Västergötland, Holmestads kyrka, 1874–1875.
Östergötland, Malexanders kyrka, 1878–1881.
Härjedalen, Älvros nya kyrka, 1880–1883.
Västerbotten, Norrbotten, Edefors kyrka, 1886–1887. Brann ned 1918.
Småland, Gladhammars kyrka, 1883–1886.
Lappland, Jokkmokks nya kyrka, 1887–1888.
Västergötland, Nykyrka kyrka, 1887.
Skåne, Lockarps kyrka, 1885–1886. Totalombyggnad.
Gefleborgs Enskilda Bank, kv Skolstuvan 2, Kungsgatan 9 i Gävle, 1877.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 53.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 79.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Bo Bjelfenstam, Ernst Jacobsson, Stockholm 1991.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1871 sid 121, Sjukhus vid Sabbatsberg. Tävling; ibid år 1872 sid 107, Gravkapell för en av de nordliga provinserna; ibid år 1977 sid 4, Sjukhus i Falun; ibid år 1906 sid 19, dödsruna av G Lindgren.
H8D 1901:562, 1904:774, 1905:192.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
700

-Id
700
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076568

-Id
011034076568
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish