Gerss, Jacob Wilhelm (1784 - 1844) [sv]

Gerss, Jacob Wilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:56
16/11/2019 08:03:23
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/8c3ed502-d564-4f28-a273-dfb51cae21f5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gerss, Jacob Wilhelm
Swedish

First name
Jacob Wilhelm
Swedish

Last name
Gerss
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
15.08.1784
-Place reference
--Place
Death
-Time
22.08.1844
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: FrKA från 1795, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid flottans mekaniska stat, avancerade till kapten och blev 1837 major mekanikus.
Arkitekt i Överintendentsämbetet.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna,1813 biträde åt sekreteraren O S Tempelman, 1816-1844 dennes efterträdare som sekreterare.

Andra uppdrag: Redigerade som sekreterare utställningskatalogerna vid FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1818-1843.

Medlemskap: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1812, biträde åt sekreteraren O S Tempelman 1813 , dennes efterträdare som sekreterare 1816-1844.
Ledamot av Lantbruksakademien 1812.

Egna skrifter: Anti Hammarspikiana, 1815.
Försök till ledning vid konstarbetens bedömande. 1822.

Verk ett urval:
Uppmätning av fornminnen på Gotland, bl a första uppmätningen av Visby ruiner, 1807.
Rådhus i Vimmerby, 1823.
Rådhus i Falkenberg, 1826.
Uvereds kyrka i Västergötland, 1839.
Diverse arbete med Linköpings domkyrka, 1812.
Skolhus, kv Aposteln, 1826. *

Swedish

Reference
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Swedish

Primus
1136

-Id
1136
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076315

-Id
011034076315
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish