Gyllenberg, Carl (1883 - 1958) [sv]

Gyllenberg, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:39
22/02/2020 06:45:26
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/8c5a4a39-13fd-4de2-bf71-71365df5e5e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gyllenberg, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Gyllenberg
Swedish

Birth
-Time
17/03/1883
-Place reference
--Place
Death
02/05/1958

-Time
02/05/1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Karlstad 1902.
KTH 1902-1906, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Väg- och vattenbyggnadslinjen.
Reservofficersexamen 1906.

Verksamhet: Civilingenjör, major.
Biträdande ingenjör i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1906-1914, tillförordnad ingenjör 1919-1930.
Tf stadsingenjör i Filipstad och posthavande kontrollant där 1913-1914.
Byråingenjör i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1914-1918, väginspektör 1933-1934.
Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1914, kapten 1920 och major 1931.
Vägkonsulent i Södermanlands län 1924-1930, vägingenjör 1930-1943 och vägdirektör 1943-1948.

Andra uppdrag: Sekreterare i KAK:s väginstitut 1923-1924.
Ledamot i Nyköping av stadsfullmäktige 1931-1950, ordförande 1946-1950, drätselkammare 1931-1950, ordförande 1940-1950 och beredningsutskott.
Landstingsman 1946-1950.
Sakkunnig för utredning av kostnaderna för arbetslöshetskommissionens arbeten.

Lärarverksamhet: Ledare för Domänstyrelsens kurser i vägbyggnad vid Klotens fortsättningsskola 1921-1924.

Medlemskap: STF från 1902, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Artiklar i dags- och fackpress m m.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 714.
Svensson, Stina (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1953. Stockholm, 1953.
Swedish

Primus
1375

-Id
1375
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076371

-Id
011034076371
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish