Borelius-Brodd, Anna (1925 - ) [sv]

Borelius-Brodd, Anna (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:45
09/11/2019 09:01:18
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/8c710870-65d1-4a22-917e-0fbc44718a71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borelius-Brodd, Anna
Swedish

First name
Anna
Swedish

Last name
Borelius-Brodd
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23.11.1925 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
23.11.1925
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen reallinjen i Stockholm 1945, latinlinjen 1954.
KTH 1945-1950, examensarbete 1952, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Studier i italienska på universitetet 1955-1956.
Specialelev på Konstfack en period 1962.

Verksamhet: Praktik på Fife County Council i Skottland 1947-1948.
Anställd på KF:s arkitektkontor hos arkitekt Olof Thunström 1949-1956, på Bostadsstyrelsen i Stockholm, byrådirektör tekniska byrån 1957-1962 och Bostadsstyrelsen i Stockholm, överingenjör tekniska byrån 1968-1988, på KFAI 1962-1967, Kooperativa Förbundet Arkitekt- och Ingenjörsbyrå AB, på Boverket i Stockholm 1988-1991.

Andra uppdrag: Planverkets tekniska råd.
Statens handikappråd.
Ordförande i byggstandardiseringens arbetsgrupp - Bostadens inredning.
Delegat i ISO Kitchen Equipment.
Ordförande i Konstfacks linjenämnd.
Styrelsen för Konstfack.
Redaktionskommittén för Arkitektur.
Redaktionskommittén för Utblick Landskap.
Diverse referensgrupper i BFR, Statens råd för byggnadsforskning.
SIB, Statens institut för byggnadsforskning, sakkunniggrupp avd 1.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadslära på KTH, 1955-1956, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie hedersdoktor 1987.Resor: Sydeuropa.
Italienska statens stipendium för studier i Rom 1957.

Medlemskap: Kvinnliga Teknologers Sammanslutning, dess sekreterare 1946-1947, ordförande 1948-1949 och klubbmästare 1949-1950.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Svenska arkitektföreningen, sekreterare två perioder.
Föreningen Svensk Form, ordförande.
Vice ordförande i Forum för kunskapsvård och forskningsinformation.

Egna skrifter: Gustavsbergs badrumskatalog 1965.
Arkitektur 1969:10 sid 3, Den goda bostaden; ibid 1969:10 sid 6, Sovplatser - yta - kostnad; ibid 1978:7 sid 10, Min godaste bostad; ibid 1978:10 sid 32, Naturligt-vis; ibid 1981:4 sid 8, Bostadsstyrelsens ritningar; ibid 1981:8 sid 45, Mindre men inte sämre lägenheter; ibid 1983:5 sid 7, Medel till konst; ibid 1985:7 sid 25, Det kontinuerliga samtalet (Röster om BO 85); ibid 1986:1 sid 39, Forskare skriver bostadsbok; ibid 1987:1 sid 63, En idé vad är det för något?; ibid 1987:3 sid 26, Replik; ibid 1987:7 sid 31, Nästan ända fram; ibid 1995:6 sid 30, Närhetens naturdemokratiska tradition.
ThunOlle. Olof Thunström - en folkhemmets arkitekt, Stockholm 1999. Tillsammans med Gunnar Henriksson, Sven Silow och John Sjöström.

Swedish

Reference
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992. Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
1173

-Id
1173
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075908
-Id
011034075908
-System
DigitaltMuseum