Ekholm, Axel (1845 - 1932) [sv]

Ekholm, Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:22
16/11/2019 07:59:41
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/8f938022-1109-4e49-bb95-5bff83d4c2e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekholm, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Ekholm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03.01.1845 Sund

-Time
03.01.1845
-Place reference
Sund
--Place (text)
Sund
Swedish
Death
1932

-Time
1932
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TES 1860-1863, Tekniska elementarskolan i Norrköping.
FrKA 1864-1868, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid arkitektkontor 1870-1876.
Stadsingenjör och byggmästare i Oskarshamn 1877, stadsarkitekt i Uppsala 1878-1913.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Uppsala 1892-1912, ledamot i fattigvårdsstyrelsen, landsting, hushållssällskap med mera.

Lärarverksamhet: Lärare i fackritning vid TYS, Tekniska Yrkesskolan i Uppsala 1878-1906, i praktisk byggnadskonstruktion i Ultuna 1886-1892 (enligt H8D 1890-1896).Resor: 1867-1868.

Verk ett urval:
Tekniska skolan, Uppsala 1883.
Norrlands nation, Uppsala 1887-1889 (fasader I G Clason).
Gravkapell på kyrkogården, Uppsala 1882-1883.
Hyreshus vid Österplan 13, Uppsala 1888.
Dragarbrunnsgatan 48 (kv Oxen),Uppsala 1889.
Regnellianum, institutionsbyggnad, Uppsala 1891-1892.
Uppsala läns s domsaga, St Persg 21, 1901.
Rappska huset, Sysslomansg 15, Uppsala 1907 (rivet).
Restaurering och ny inredning av kyrkor: Uppland, Morkarla 1891; Uppland, Film 1892; Västmanland, Harbo 1892; Hälsingland, Alfta 1893.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 41.
H8D 1920 sid 253.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof: Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala universitet vid dess 500-årsjubileum. Uppsala. 1977.
Ehn, Ola: De första nationshusen. Uppsala, 1977.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
681

-Id
681
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076141

-Id
011034076141
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish