Hökerberg, Otar (1882 - 1960) [sv]

Hökerberg, Otar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:49
09/11/2019 09:11:03
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/905605b9-2c38-4307-8467-3038ee8a911b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hökerberg, Otar
Swedish

First name
Otar
Swedish

Last name
Hökerberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
29.11.1882
-Place reference
--Place
Death
14.01.1960

-Time
14.01.1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1902-1906, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1906-1909, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Agi Lindegren, Erik Lallerstedt, Ludvig Peterson 1909-1910, Stockholms rådhusbygge 1910-1911.
Egen verksamhet från 1913.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet 1913, intendent vid Byggnadsstyrelsens utredningsbyrå 1918-1947.

Andra uppdrag: Medarbetare i Svensk Arkitektur.
Ledamot i 1928 års delegation för hospital 1928-1929.
Ledamot i styrelsen för Isaak Hirschs minne.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1907-1911, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Gamla läroverkets förändring till råd- och kommunalhus i Jönköping, 3:e pris.Resor: Norra Tyskland 1908.
Danmark, Tyskland, Belgien och norra Frankrike 1909.
Danmark, Tyskland, Österrike-Ungern, Italien, Frankrike, England och Holland 1911-1913 (Jenny Lind-stipendium).

Medlemskap: STF från 1904, Svenska Teknologföreningen, sekreterare avd A 1914-1915.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1917, Ny kyrka i Eskilstuna (tillsammans med L I Wahlman), Vetenskapsakademiens nya byggnad; ibid år 1913 Förslag Gamla läroverkets förändring till råd- och kommunalhus i Jönköping, tävling 3.e pris.
Byggmästaren, 1944, Kvarteret Cepheus (Takvåning).

Verk ett urval:
Ångermanland, Solbergs kyrka, Anundsjö sn, 1917.
Halland, Oskarströms kyrka, 1917.
Södermanland, Klosters kyrka, Eskilstuna, 1925–1929.
Småland, Bäckeda kyrka 1915.
Samt ytterligare kyrkor.
Krematorium i Eskilstuna 1932.
Krematorium i Trollhättan 1932.
Bergtekniska laboratorier i Hagfors, Värmland 1915, i Forsbacka 1917-1920, i Sandviken 1919-1920 m fl.
AB Spetsbergens svenska kolfält 1916-1917.
Kraftstationer, Ångermanälven, i Edsele 1917, Gideåbacken 1916 och i Hissmoforsen 1916.
Folkskola i Olofsfors, Västergötland, 1917 m fl.
Gotland, järnvägs AB, kontor, Visby 1915.
Visby stadshotell 1911, ny- och ombyggnad.
Metallografiska institutionen (gamla Tekniska högskolan) Stockholm 1918-1935.
Garphytte sanatorium, Västmanland, huvudbyggnaden 1929-1931, personalbostäder 1938, läkarbostad 1943, barnpaviljongen 1944 mm.
Villa Hirsch, Saltsjöbaden 1933-1934.
Villa Lusthusporten, Djurgården, Stockholm 1940, ombyggnad.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 690.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1415.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 81.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
405

-Id
405
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076543

-Id
011034076543
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish