Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-CM (1979) [sv]

Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 147 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/11/2017 13:32:20
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/930559d4-4f89-4961-80a8-9e8c6938704d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-CM
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 147
Swedish

Timespan
1979 - 1979

-Earliest time
1979
-Latest time
1979
Place
Eriksgatan, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
Persons
Entity with id 520c7298-d328-4d41-823c-2c2d5bd29e84 is missing Entity with id 1ed77731-897c-41c4-99f8-0a3f1f4b707a is missing

Cases
Entity with id e728a3bb-2209-4b8c-94c7-307b7f045ce2 is missing Lödöse museum (Museum) [sv] 1979

-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Teleschaktning.

Beskrivning
Uppmätning av kulturlager. Stenläggning (gårdsplan?).

Fynd
Enstaka ben och träfragment.

Datering
Medeltid

Swedish

Dating/monument type
Entity with id ed88c6a0-b805-4a43-aef6-ead2546d8477 is missing Kulturlager stad

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K. & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Sid. 59.
Swedish

Lödöse museum
CM

-Id
CM
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
147

-Id
147
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:616:01
-Id
14:1462:616:01
-System
StadsGIS
No hits.