Melin, Dag (1887 - 1976) [sv]

Melin, Dag (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:08
16/11/2019 08:15:00
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/94c6e811-2a0b-4905-b2a7-13c6b4fe1a83 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Melin, Dag
Swedish

First name
Dag
Swedish

Last name
Melin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
06.10.1887 Skara (Stad) [sv]

-Time
06.10.1887
-Place reference
--Place
Swedish
Death
17.03.1976 Täby

-Time
17.03.1976
-Place reference
Täby
--Place (text)
Täby
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Skara 1906.
KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1910-1913, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Gustaf Lindgren 1910, hos arkitekterna Lindståhl och Törnqvist 1911, hos arkitekt Rudolf Arborelius 1910-1917, chef för dennes kontor efter hans död 1917-1918.
Egen arkitektverksamhet från 1918.
En tid konsulterande stadsarkitekt i Djursholm.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för AB Ora från 1925.
Värderingsman i Upplands stadshypoteksförening från 1932.
Ledamot av Stocksunds byggnadsnämnd från 1920, ordförande från 1931, kommunalnämnden från 1932 och kommunalfullmäktig från 1935.

Lärarverksamhet: Underlärare i linjalritning och byggnadsritning vid Tekniska skolan i Stockholm 1913-1918, överlärare och föreståndare vid Byggnadsyrkesskolan där 1932-1941.
Assistent i beskrivande geometri vid KTH 1917-1930, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Rektor vid Konstfackskolan i Stockholm 1936-1946.
(Tekniska skolan i Stockholm blev Konstfackskolan 1945).

Medlemskap: STF 1910-1925, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1941:14 sid 185, Byggnadsyrkesskolan in memoriam.

Verk ett urval:
Sjukstuga i Kopparberg, 1925.
Prästgård vid Hörken, Västmanland, 1925.
Tuberkulossjukhus i Kopparberg, tillbyggnad, 1926.
Sjukstuga Hällefors, 1928.
Gravkapell för Ljusnarsbergs församling, 1931.
Restaurering av Faringe kyrka, Uppland, 1929.
Laboratorium för IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, 1929.
Ett stort antal villor i Stockholms förorter och omgivningar, bl a i Djursholm: Friggavägen 8, 1918; Fafnesvägen 9, 1923; Valevägen 41, 1925; Belevägen 14, 1925; Götavägen 18, 1918; Snorrevägen 5, 1923 och Snorrevägen 7, 1924.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 839 och 1429. Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924, sid 108. Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951. Fåhræus: Djursholms forntid och framtid, årsboken 1989. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1976 i mars, dödsrunor. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1362

-Id
1362
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076943
-Id
011034076943
-System
DigitaltMuseum